ԼՂՀ ՀԾՏՄԿՊՀ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
Սկիզբ
որոնվող արտահայտություն համար ընդունման ամսաթիվ

տեսակը
բոլորը առանց տեսակի (NON) լոկալ (L) անհատական (A) նորմատիվ (N)
բնույթը
բոլորը լիցենզիաներ թույլտվություններ ներդրումային ծրագրեր պայմանագրեր
համաձայնություններ Այլ մեթոդիկաներ տույժեր
սակագներ կարգեր կանոններ գործուն. հաշվետվություն
գործուն. ծրագրեր աշխ. ծրագրեր տեղեկատվության ձևեր
ոլորտը
բոլորը Էներգետիկա Փոստ Հեռահաղորդակցություն Ջուր
Տեխ. զննություն Այլ
կարգավիճակ
բոլորը գործող գործող փոփոխված առայժմ չգործող առայժմ չգործող, փոփոխված
ուժը կորցրած
հրապարակված
կարևոր չի     այո     ոչ